Hindi mababasa ng ganito ang daliri ko kung hindi ka pa ready!